Tăng ngăn hâi: 23/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Kŏng ti pro pơkeăng AstraZeneca hâi lơ 22/6 tối tơbleăng, vaccine mơdât COVID-19 dêi Khu pro pơkeăng dêi Ănglê - Thụy Điển kô hlo tơ-brê ƀă ki pro pơ’lêh Delta ƀă Kappa. Kố cho mâu kế ki pro pơ’lêh chiâng vâ tâ tú têi ƀă châ ‘nâi rôh apoăng a kong têa Ấn Độ. Tung tơdroăng tối tơbleăng dêi tơná, Kŏng ti AstraZeneca ăm ‘nâi, mâu tơdroăng ki hlo tơ-ƀrê ing tơdroăng tí tăng ‘nâi plĕng dêi Đại học Oxford ngăn a tơdroăng ki tí tăng pro mơnhên nếo dêi Kơ koan ngăn pơkeăng Ănglê hiăng ăm hlo ki tơ-ƀrê dêi vaccine.

Kơ koan ngăn pơkeăng pơlât dêi Ănglê hdrối mê tơbleăng, môi tơdroăng ti tăng ‘nâi plĕng ăm hlo, túa vaccine mơdât COVID-19 xua AstraZeneca ƀă Pfizer mơjiâng pro ăm phêp kâi mơdât 90% kơxô̆ mơngế mot pơlât ki xua ing pơhlêh  Delta.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định