Hơdruê hdroâng: Rơđế

Ngế hơdruê: Y ‘Wan Niê Êban

Ƀuôn Êa Ktur, cheăm Êa Ktur, tơring Čư̆ Kuiñ, kong pơlê Dak Lak

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định