Hơdruê hdroâng: Rơđế

Ngế hơdruê: Y’L^ Niê

{uôn Êa Ktur, cheăm  Êa Ktur, tơring  C|ư\ Kui`, kong pơlê Dak Lak

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định