Hơdruê hdroâng: Bơhnéa

Ngế hơdruê: Đinh Văn Mưu

Pơlê Tơ Nung, Ya Ma, Kông Chro, Gia Lai

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định