Tăng ngăn hâi: 22/1/2022

VOV4.Xơ Đăng - Hâi lơ 21/1, Kơ koan teăng mâ Rơ’jíu Việt Nam kơpong Tây Nguyên tơrŭm ƀă hngêi trung Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật kong pơlê Dak Lak, Kŏng ti pêi cheăng tiô rơnó môi khu mơjiâng troăng klông Hoàng Nam hiăng diâp kơxuô tơmeăm ăm ƀuôn Bhôk, cheăm Yang Tao, tơring Lăk klăng rơnó chê Têt Lo hơnăm nếo Nhâm Dần 2022. Vâ chê 100 kơxuô tơmeăm, rêm kơxuô 10 kilô phái ƀă liăn hiăng châ diâp ăm mâu rơpŏng kơtiê a ƀuôn Bhôk, pơlê pro nhŏng o ƀă Kơ koan teăng mâ Rơ’jíu Việt Nam kơpong Tây Nguyên. Tâi tâng ki kơnâ mâu kơxuô tơmeăm lối 20 rơtuh liăn.

 

 

VOV Tây Nguyên diâp kơxuô tơmeăm Têt ăm mâu rơpŏng kơtiê a pơlê pro nhŏng o

 

Pôa Y Al Trei, kăn pơkuâ ƀuôn Bhôk tối ăm ‘nâi, ƀuôn Bhôk hiăng pro nhŏng o ƀă Kơ koan teăng mâ Rơ’jíu Việt Nam kơpong Tây Nguyên châ lối 10 hơnăm, tung mâu hơnăm ki mê, a mâu roh Leh, Têt kơ koan pro nhŏng o pơrá troh lăm pôu kơ-êng, mơhnhôk, tŏng kum mơjiâng hngêi ƀă diâp kơxuô tơmeăm ăm kuăn pơlê tung pơlê. Tơdroăng kố hiăng kum kuăn pơlê phiu ro loi tơngah tung tơdroăng rŭm môi tuăn, tơdroăng tŏng kum dêi Kơ koan pro nhŏng o hiăng ăm pơlê.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định