Tăng ngăn hâi: 24/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Kơ koan séa ngăn pơreăng châu Âu – ECDC hâi lơ 23/6 tơbleăng tơdroăng ki tối hdrối, ăm ‘nâi troh mơ’nui khế 8/2021, virus ki hơ’lêh Delta kô tâ tú troh 90% tung tâi tâng kơxô̆ ngế tâ ki nếo a châu Âu ƀă mâu kong têa ki mơni kô trâm ƀă môi rôh pơreăng xông tâ tú nếo. Rơkong tối tơbleăng kố châ kăn pơkuâ Kơ koan mơdât pơreăng châu Âu – ECDC, cho jâ Andrea Ammon mơ’no tối tung pơla hơ’lêh virus Delta dế hlo rế tâk rĕng ‘na kơxô̆ ngế tâ ki ki nếo COVID-19 a hên kong têa châu Âu.

Nôkố, cho rơ-iô khât a Ănglê, drêng rêm hâi kong têa kố ai dâng 11 rơpâu ngế tâ ki nếo, tung mê ai lối 90% cho xua hơ’lêh virus Delta. Maluâ pơreăng tá hâi rơ-iô khât môi tiah Ănglê la a mâu kong têa châu Âu ki ê, môi tiah Alơmăng, kơpong peăng mâ hâi lu peăng hdroh kong têa Pơhlăng lơ pơlê kong xiâm Lisbon dêi Bồ Đào Nha, ki hơ’lêh dêi virus Delta xuân dế hlo tâ tú rĕng.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định