Tăng ngăn hâi: 19/6/2021

VOV4.Sêdang - Klêi kơ’nâi 2 hâi pêi pro hbrâ rơnáu, kơxo lơ 19/6, Pơlê kong kân Hồ Chí Minh hiăng pơxiâm tơbleăng tơdroăng ki pâk vaccine hbrâ mơdât COVID-19 hên má môi sap ing nah tá troh nôkố. Kố cho khu vaccine ai 836 rơpâu klŏng nếo châ Chin phuh xoăng ăm Pơlê kong kân Hồ Chí Minh. Pơlê kong kân Hồ Chí Minh kô tơkŭm pâk khu vaccine 836 rơpâu klŏng tung pơla sap ing 5 troh 7 hâi, pơxiâm sap ing hâi lơ 19/6, ƀă túa pơkâ 1 rơpâu tíu pâk.

Pơlê kong kân kô mơhnhôk khu ki ai tơdâk sap ing mâu tíu pêi cheăng ki ối tung Khu xiâm ngăn pơkeăng ƀă khăm pơlât a Pơlê kong kân Hồ Chí Minh, mâu hngêi pơkeăng kân a pơlê kong kân, pơlê krâm, tơring; mâu hngêi pơkeăng krê, tíu xiâm ngăn pơkeăng, hngêi pơkeăng cheăm, bêng ƀă hên ki tíu ki ê vâ pêi pro châ tơdroăng pơkâ mơ’no.

Nôkố, Khu ngăn pơkeăng ƀă khăm pơlât hiăng mơjiâng dâng 500 khu ki pâk a mâu hngêi pơkeăng kân, tíu xiâm ngăn pơkeăng, hbrâ rơnáu kế tơmeăm, tơbleăng kế tơmeăm vâ pâk ăm mâu ngế ki châ kơjo tro tiô pơkâ. Pơlê kong kân Hồ Chí Minh xuân dế tơkŭm po hnê hriâm rak tơniăn pâk vaccine ăm mâu khu ki pâk.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định