Tăng ngăn hâi: 25/9/2021

VOV4.Sêdang - Ngế xiâm ngăn tê mơdró dêi Pơhlăng pôa Franck Riester hiăng tối ôh tá vâ ƀă tơdroăng pâ thế trâm mâ ing ngế xiâm ngăn ‘na tê mơdró dêi Australia a khế la ngiâ a Paris. Tiô môi ngế kăn xiâm ngăn tê mơdró dêi Pơhlăng tối, kong têa kố kô ôh tá kâi ai tơdroăng pêi pro tiô púi vâ dêi Ngế xiâm ngăn tê mơdró dêi Australia tối ‘na tơdroăng tơkŭm po môi roh hôp tơpui tơno pơla péa pâ.

Hdrối mê, hâi lơ 20/9, Australia tối tơbleăng kô tăng môi roh hôp tơpui tơno ƀă peăng Pơhlăng vâ hơlêm tơdroăng hơkăng ki tơdjâk pơkâ dêi Australia  tah lôi tơdroăng tơhrâ ‘na pro tuk mui ki kơnâ 40 rơtal dollars ƀă Pơhlăng. Pôa tối loi khât tơdroăng tơpeăng tơtŭng ‘na tê mơdró pro tuk mui kô ôh tá tơdjâk ‘mêi troh tơdroăng tơrŭm tê mơdró pơla péa pâ ƀă púi vâ tơpui tơno ‘na tơdroăng mê ƀă Kăn xiâm ngăn tê mơdró dêi Pơhlăng pakĭng hneăng hôp dêi Khu tơrŭm cheăng ƀă Mơnhông cheăng kâ (OECD) a khế 10 la ngiâ.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định