Tăng ngăn hâi: 30/11/2021

VOV4.Xơ Đăng - Kơxê lơ 29/11, a hngêi Kuô̆k hô̆i, pôa Vương Đình Huệ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i hiăng tơdah pôa Park Noh-Wan, kăn teăng mâ Hàn Quốc a Việt Nam troh koh tơpui tơno. A rôh trâm mâ, pôa Vương Đình Huệ tối nhên, Việt Nam - Hàn Quốc ai tơdroăng tơrŭm cheăng, hơnăm 2022, péa tơnêi têa leh tơbâ 30 hơnăm mơjiâng tơrŭm cheăng tơpui kâ, rah xo vâ péa tơnêi têa mơdêk tơrŭm rế krá tâ nếo.

 

 

Pôa Vương Đình Huệ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i tơdah kăn teăng mâ Kuô̆k hô̆i Việt Nam 

 

Malối, tung mâu hơnăm hdrối mê hía nah, tơdroăng tơrŭm pơla péa tơnêi têa tung mâu tơdroăng cheăng dêi Tơnêi têa, dêi Kuô̆k hô̆i, Chin phuh, trâm mâ tơpui ƀă kuăn pơlê châ mơdêk rơdêi tâ, mơhé vâ tơdjâk pơreăng tâ tú, mâu kăn xiâm péa tơnêi têa hiăng ai mâu roh trâm mâ pơla péa pâ mơ’no tiô troăng hyôh Internet ƀă trâm mâ  dêi rơpó.

Môi tuăn ƀă tơdroăng pâ thế dêi kăn teăng mâ Hàn Quốc, pôa Vương Đình Huệ, kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa ăm ‘nâi, Đảng, Tơnêi têa Việt Nam dế hnê mơhno rĕng po troăng tơ-ƀai lap plâi tơnêi hlối ai tá tơdroăng pơkâ ‘na hlá mơ-éa ki hiăng pâk vaccine. Chin phuh mâu khu xiâm kơvâ cheăng tơdjâk troh  dế hnê mơhno pêi pro tơdroăng mê.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định