Tăng ngăn hâi: 5/8/2021

 

VOV4.Sêdang -  Kơxo lơ 4/8, pôa pôa Vũ Đức Đam, Ngế pro xiâm phŏ hnê ngăn tơnêi têa séa ngăn tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 hiăng tí tăng ngăn a tíu pâk pơkeăng dêi pơlê krâm Cầu Giấy, séa ngăn tơdroăng ối  kơtăn a mâu Khu xiâm kơvâ cheăng ƀă lăm ngăn tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng  COVID-19 a mâu kơpong klâ krê, kơpong klâ krê tơchôam tung Pơlê kong kân Hà Nội.

Pôa Vũ Đức Đam tối pơlê kong kân Hà Nội tơbleăng pâk pơkeăng rak  tơniăn ăm mâu tơdroăng ‘na hbrâ mơdât pơreăng, tíu pâk bâ phuâng, tơniăn, ối kơtăn hơngế ƀă thế tối tơbleăng tơná ăm khu ngăn pơkeăng tối tro, tŭm tâi tâng. Vâ tơbleăng tơdroăng lăm tăng mâu ki achê mơngế tâ tú, khăm ngăn, ăm klâ krê hdró kơpong tâ tú, pro  mơgrúa tíu tâ pơreăng.

Ngế pro xiâm phŏ hnê ngăn tơnêi têa hnê mơhno kal pêi pro tơdrêng, pê klêi mâu tơdroăng mơjiâng kơpong tơniăn (ôh tá tâ pơreăng), hdró mâu tíu tâ tú hên, chôa lâng djâ mâu kơpong ki tơ’lêi tâ tú, pôi tâ tú, tâ tú iâ. Pôa Vũ Đức Đam tối nhên mâu pơkâ hbrâ mơdât pơreăng thế châ pêi tơ-brê.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định