Tăng ngăn hâi: 24/5/2022

VOV4.Xơ Đăng - Kơxê hâi lơ 23/5, pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng veăng hôp mơ’no tơdrêng tung um tiô troăng hyôh măng Leh pơxiâm tơpui tơno ‘na tơdroăng cheăng kâ Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương  xua châ tơƀrê păng ‘nâng (châ tơkŭm po a Tokyo – Nhuk). Xông tơpui a tơdroăng kal kố, pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối nhên tơdroăng ki kal thế pơ’lêh troăng tơtêk, tơrŭm cheăng kâ tiô troăng krá tơniăn tâ, pro ăm rế hía rế rơdêi tâ, mơnhông mơdêk ivá ki rơdêi, tơdjêp ƀă pro rơdêi ivá pa kong; nhuô̆m troăng prôk hên troăng ƀă thăm tơrŭm môi tuăn lâp plâi tơnêi ing tơdroăng ki môi tuăn, hiâm mơno loi tơngah ƀă pôu râng hnoăng cheăng.

 

 

Pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa xông tơpui a roh leh

 

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa mơnhên Việt Nam krá chân troăng pơkâ pêi ƀă thăm mơnhông mơjiâng tơdroăng cheăng kâ tơniăn krê, pơkuâ xêh ƀă hlối hbrâ, thăm mot tơrŭm lâp plâi tơnêi trâu hơngế, păng ‘nâng, châ tơƀrê. Việt Nam xuân veăng hên troăng tơmiât pêi cheăng kâ lâp plâi tơnêi, thăm veăng kum ai pôu râng hnoăng cheăng tung kơdo mơ-eăm tơdjuôm thăm pêi pro rĕng tơdroăng cheăng kâ ƀă mơnhông mơdêk krá tơniăn a kơpong ƀă lâp plâi tơnêi.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

 

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định