Tăng ngăn hâi: 24/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 23/6, a tíu pêi cheăng dêi Ƀơrô Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng tơdah Ngế xiâm tơpui kâ dêi Hàn Quốc cho pôa Chung Eui Yong, drêng pôa koh hmât, tơpui tơno drêng lăm pôu tơnêi têa Việt Nam sap hâi lơ 21- 23/6/2021. A rôh trâm mâ, pôa Nguyễn Xuân Phúc tối tơdroăng mơnhông tơrŭm cheăng pơla péa tơnêi têa cho mơ-eăm tơchoâm, ing mâu kăn xiâm troh mâu khu xiâm, kơvâ cheăng, kuăn pơlê Việt Nam.

 

 

 

Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa tơdah Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Hàn Quốc

 

Pôa Nguyễn Xuân Phúc thế Khu xiâm tơpui kâ ƀă mâu kơvâ cheăng dêi péa tơnêi têa tơrŭm krá, mơdêk tơ-ƀrê tâ nếo vâ pơtối rak vế ki trâm mâ tơpui tơno tơrá mâu kăn xiâm, rơtế hriăn plĕng mơ-eăm tơkâ luâ xơpá xua pơreăng tâ tú, po rơdâ tơrŭm cheăng hên túa ‘na ‘no liăn  mơjiâng tơmeăm khoăng dêi Hàn Quốc a Việt Nam. ‘Na tơdroăng tung kơpong, lâp plâi tơnêi, pôa Chung Eui Yong tối, Khu xiâm tơpui kâ Hàn Quốc vâ pơtối tơrŭm krá khât ƀă Việt Nam a mâu hneăng hôp tơpui hên tơdroăng ‘na péa pâ rơtế vâ ‘nâi plĕng, púi vâ dêi Việt Nam pơtối ‘no hnoăng mơdêk tơpui tơno tơrŭm cheăng a chuăn Triều Tiên.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định