Tăng ngăn hâi: 28/6/2022

VOV4.Xơ Đăng - Hâi lơ 27/6, drêng troh leh tơbâ 71 hơnăm Hâi mơjiâng Đảng Nhân dân Kul CPP, Leh tơbâ 55 hơnăm Hâi mơjiâng tơrŭm cheăng tơpui kâ pơla Việt Nam - Kul. Pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng hiăng krếo phôn tơpui tơno ƀă Kăn xiâm hnê ngăn Đảng Nhân dân Kul, pôa Hun Sen, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh Kul. A rôh tơpui phôn, péa ngế kăn hiăng tơpui tơno tơdroăng cheăng dêi rêm Đảng, rêm tơnêi têa, ƀă tối phiu ro ‘na tơdroăng tơrŭm cheăng pơla Việt Nam - Kul đi đo pơtối ‘mâi mơnhông ƀă mơdêk trâu rơdâ, pro pơxúa khât ăm kuăn pơlê péa tơnêi têa.

 

 

Tâ tá rôh tơpui phôn

 

Péa ngế kăn xiâm tối rơtế ƀă dêi rơpó, rak vế kum tơrŭm cheăng pơla péa pâ tro tâ ƀă vâ môi tuăn pơtối tơrŭm krá tâ, mơdêk tơrŭm tiô troăng rơhlâ péa pâ hiăng pơkâ. Pôa Nguyễn Phú Trọng loi khât ing tơdroăng pơkuâ dêi pơtáu  Norodom Sihamoni, xua tơdroăng kring vế tơniăn dêi kong têa, hnoăng pơkuâ dêi Kăn kuô̆k hô̆i râ má môi, mâu kăn tung Chin phuh kong têa Kul ƀă hnoăng cheăng xiâm cho Đảng CPP, xua Kăn hnê ngăn CPP, pôa Hun Sen, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Kul pơkuâ xiâm, kuăn pơlê Kul kô pơtối châ pê klêi hên hnoăng cheăng ki nếo, ki kân tâ nếo tung kring vế, mơjiâng ƀă mơnhông tơnêi têa.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định