Tăng ngăn hâi: 22/1/2022

VOV4.Xơ Đăng - Kơxê lơ 21/1, pôa Nguyễn Đức Hải, kăn xiâm phŏ hnê ngăn Kuô̆k hô̆i hiăng troh pôu, rơkâu Têt a kong pơlê Kon Tum. Pêi cheăng ƀă kăn pơkuâ kong pơlê ƀă Khu kăn Kuô̆k hô̆i kong pơlê Kon Tum, pôa Nguyễn Đức Hải tơmâng xo, khĕn kơdeăn mâu tơdroăng ki bâ eăng Kon Tum hiăng pêi klêi tung tơdroăng ki xơpá xua pơreăng COVID-19 pro. Pôa Nguyễn Đức Hải rơhêng vâ kong pơlê Kon Tum mot tung hơnăm nếo pơtối mơdêk mâu tơdroăng ki kơnía ‘na mơhno túa lĕm tro tiô khôi hmâ; ‘no liăn, tí tăng tơdroăng ki lĕm tro tâ ‘na ki kơnía kơpong pêt pơkeăng ƀă ki xiâm cho sâm Ngọc Linh.

 

 

Pôa Nguyễn Đức Hải, kăn xiâm phŏ hnê ngăn Kuô̆k hô̆i, rơkâu Têt a kong pơlê Kon Tum

 

Drêng kố, pôa Nguyễn Đức Hải, kăn xiâm phŏ hnê ngăn Kuô̆k hô̆i rơtế ƀă Khu kăn ki pêi dêi hnoăng cheăng hiăng diâp ăm mâu rơpŏng ki ai tơdroăng rêh ối xơpá 500 rơtuh liăn; diâp 200 hnoăng tơmeăm rêm hnoăng kơnâ 1 rơtuh liăn mâ ƀă 250 rơpâu liăn tơmeăm ăm đoân viên, mâu ngế pêi cheăng ai tơdroăng rêh ối xơpá.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định