Tăng ngăn hâi: 24/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Tiô Kŏng ti On tơhrik Dak Nông ăm ‘nâi, sap apoăng hơnăm troh nôkố, lâp kơvâ hiăng tơkŭm séa ngăn vâ chê 4.400 roh ngế xúa on tơhrik ƀă châ hlo 642 roh pro xôi. Tung mê, 21 roh tong on tơhrik, 474 roh pro xôi ‘na yă on tơhrik ƀă 142 roh pro xôi ki ê. Tâi tâng kơxô̆ on tơhrik pro xôi chêl cho 12.845 kWh, ƀă kơxô̆ liăn vêh xo 365 rơtuh liăn.

 

 

 

On tơhrik Dak Nông châ hlo lối 640 ngế pro xôi xua on tơhrik

 

Kŏng ti hiăng pơtroh kơ koan ai hnoăng pơxâu phak 21 roh. Troh nôkố, kơ koan cheăng hiăng pơkâ pơxâu phâk khĕn hôu ƀă 4 roh pro xôi ƀă pơxâu phak liăn 1 roh, ƀă kơxô̆ liăn 12,5 rơtuh liăn. Mâu roh tong on tơhrik ki hên cho xúa tung tơdroăng rêh ối, kuăn pơlê vâi xo kơxái hlái tơdjêp a kơxái on tơhrik krâ kơvâ vâ xúa ôh tá tơdjêp a kơmăi ki xêo on tơhrik. Vâ châ hlo mâu roh pro xôi, khu pơkuâ on tơhrik mâu tơring đi đo pơkâ séa ngăn kuăn pơlê ki xúa i nhên, tơtro má môi.

            A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định