Tăng ngăn hâi: 7/5/2021

 

 

 

VOV4.Sedang - Pakĭng roh hôp khu ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ mâu kong têa ki cheăng kơmăi kơmok, kro mơdrŏng, dó inâi G7 po a kong têa Ănglê, pôa Motegi, Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Nhuk prế pôa Chung Eui-yong, Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Hàn Quốc hiăng ai roh tơpui tơno dêi pó roh apoăng klêi kơ’nâi 1 hơnăm tung pơla peá pâ ai tơdroăng hơkăng dêi pó. Maluâ ti mê, péá pâ xuân tá hâi teăm kơdroh tah ki tơhôu ‘na tơdroăng ki tơdjâk roh tơplâ ton nah ƀă pơkâ ‘na mơ’no tah trếo ‘mêi ki mơ’no a têa kơxĭ dêi Nhuk.

Kố cho roh apoăng péa ngế xiâm tơpui kâ trâm dêi pó ƀă thăm nếo 2 ngế hiăng ôh tá ai tơdroăng tơpui phôn kơklâi dêi pó riân sap ing pôa Chung Eui-yong to krâ kơlŏng a khế 2 ăm hlo, tơrŭm pơlá péa pâ pơtối thăm rế ‘mêi. Klêi kơ’nâi roh trâm mâ kố, maluâ tơrŭm cheăng pơla péa kong têa ối trâm hên xahpá, la peá pâ hiăng vâ môi tuăn pơtối tơpui tơno dêi pó vâ tah lôi ki hơkăng tung la ngiâ.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định