Tăng ngăn hâi: 24/7/2021

VOV4.Sêdang - Pôa Antony Blinken, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Mih lăm pôu Ấn Độ ƀă Kuwait tung măng tĭng la ngiâ . Kố cho hneăng lăm pôu Ấn Độ ki apoăng dêi ngế pơkuâ xiâm tơpui kâ Mih. Tung hneăng lăm pôu Ấn Độ, pôa Antony Blinken kô trâm mâ pôa Narendra Modi ƀă ngế xiâm tơpui kâ ƀă hlối tơpui tơno ƀă pôa Subrahmanyam Jaishankar, ngế tơpui kâ a hâi lơ 28/7.

Mâu tơdroăng topui tơno tiô tối hdrối tá tơdroăng veăng tơmâng tơdroăng tung kơpong Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ƀă mâu tơdroăng ki pơxúa kring vế tơniăn kơpong ƀă ki pơxúa môi tuăn kuăn pơlê tơchoâm, hbrâ rơáu tơdroăng ôh tá tơniăn hyôh kong prâi ƀă pơreăng kân COVID-19. Pôa Antony Blinken xuân tơpui tơno tơdroăng pơkâ tơkŭm po hneăng hôp mơ’no tơdrêng dêi Khu pŭn kong têa mê cho Ấn Độ, Nhuk, Australia ƀă Mih, tơpui tơdroăng ki tơdjâk dế tâk ó dêi Sinuâ.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định