Tăng ngăn hâi: 4/8/2021


VOV4.Sêdang - Tung pơla lăm pôu a kong têa Mih, kơxê lơ 3/8, jâ Retno Marsudi, Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Indonesia hiăng trâm pôa Antony Blinken, Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Mih. Tung roh trâm tơpui mê, peá ngế kăn hiăng tơpui tơno ‘na ki xahpá dêi ing pơreăng COVID-19 pro, chianag tơdjâk ‘mêi troh rêh ôí, pêi cheăng kâ, ƀă mâu troăng hơlâ ki vâ khoh kâi châ mơdât ki tâ tú dêi pơreăng.

Péa Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ hiăng mơhno tối ‘na tơdroăng pơkâ tơchoâm ‘na kring vế troăng tuk ƀă tăng troăng ki pro tơleăng lĕm ƀă mâu troăng hơlâ mơdât tơplâ tơplong a Trung Đông. Pôa Antony Blinken hiăng hâk kơdĕn hnoăng cheăng ki djâ troăng ahdrối dêi Indonesia tung ASEAN, tơdrêng amê, mơnhên tối ki kal dêi tơdroăng ki mơdât xía vâ ‘na pơkuâ ngăn a Myanmar ƀă hnối ‘mâi mơnhông ‘na tơdroăng pêi pro tiô hiâm tuăn kuăn pơlê pói vâ.

Peá Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ hiăng tơkêa dêi pó tơrŭm cheăng hên tâ tung hneăng tơplâ mơdât pơreăng ki tâ tú tung lâp plâi tơnêi, hbrâ mơdât ƀă tơdroăng ki hyôh kong prâi ‘mêi, thăm mơdêk tơrŭm pêi cheăng kâ - tê mơdró pơla péa pâ, kring vế tơniăn tơ’lêi hlâu ăm tuk kơtâu tung kơpong Biển Đông.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định