Tăng ngăn hâi: 29/7/2021


 

VOV4.Sêdang - Khu xiâm ngăn ‘na chiâk ƀă mơnhông thôn pơlê nếo ai hlá mơ-eá pơtroh dêi Vi ƀan hnê ngăn mâu kong pơlê, pơlê kong kân râ xiâm tơnêi têa ‘na mơdêk hnê mơhno mơnhông pêi cheăng păn ká xi xŏng, păn mơnăn mâu khế mơ’nui hơnăm 2021. Tơdrốu khế apoăng hơnăm 2021, tâi tâng ká xi xŏng păn châ 4,1 rơtuh tâ̆n, tâk 3% tâng vâ pơchông ƀă hơnăm nah;  kơxô̆ liăn châ xo ing ká xi xŏng tê ăm kong têa ê châ 4,1 rơtal dollars, tâk 13,6% tâng vâ pơchông ƀă hơnăm nah. 

Mâu khế mơ’nui hơnăm kố, păn ká xi xŏng, păn mơnăn pơtối trâm hên xơpá, pơloăng mơnúa: Pơxiâm a rơnó mêi khía, kong prâi ôh tá tơniăn, tơ’lêi tro pơreăng tâ tú; malối tâ tú rơ-iô dêi pơreăng COVID-19, pro tơ’lêi chiâng pơtê hên tơdroăng cheăng ƀă tơdroăng mung tơmeăm vâ păn mơnăn, păn ká xi xŏng.

Khu xiâm ngăn ‘na chiâk deăng ƀă mơnhông mơdêk thôn pơlê thế Vi ƀan mâu kong pơlê, pơlê kong kân râ xiâm tơnêi têa mơjiâng séa ngăn tơdroăng pêi cheăng, ngăn ki tơ-ƀrê lơ ôh dêi hdrê, mơdrăn chĕm, tơmeăm pơkeăng xôh pơreăng ăm lĕm hyôh kong prâi; tíu păn mơnăn, păn ká xi xŏng vâ mơnhông mơdêk tro tiô pơkâ.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định