Tăng ngăn hâi: 15/5/2021

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 14/5, Vi ƀan kong pơlê Lâm Đồng hiăng tơbleăng ăm pêi pro mơ-éa pơkâ pơtối po rơdâ pêi pro mâu troăng hbrâ mơdât pơreăng COVID 19, tung mê, pơtê tơ’nôm mâu tơdroăng tơ’noăng ivá, xah hêi. Pơtối mê, sap ing 12 chôu kơhâi dế hâi lơ 14/5, kong pơlê Lâm Đồng pơtối pơtê hên tơdroăng tê mơdró ki ôh tá kal. Mâu tơdroăng xah hêi, mâu tơdroăng tơkŭm a plông kân, long têa, kơdrum reăng tung kong pơlê xuân thế pơtê mâu tơdroăng troh drêng ai tơbleăng nếo.

 

 

Lâm Đồng pơtê pơtân mâu tơdroăng cheăng vâ hbrâ mơdât COVID 19 

 

Troh nôkố Lâm Đồng tá hâi hlo ngế ki lâi dương tĭnh ƀă COVID 19. Laga, drêng ai pơreăng xông tâ tú, Vi ƀan kong pơlê pơkâ mâu khu cheăng, kơvâ cheăng, khu râ ƀă kơvâ cheăng ƀă Vi ƀan mâu tơring, pơlê kong kơdrâm tung kong pơlê pơtối pêi pro kơtăng hnê mơhno dêi Tơnêi têa, Khu râ kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng ki ai mâ đi đo ƀă Vi ƀan kong pơlê ‘na mâu troăng hbrâ mơdât pơreăng COVID 19.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định