Tăng ngăn hâi: 24/7/2021

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/7, kong pơlê Lâm Đồng tối ai 2 ngế yương tĭnh nếo cho ngế vế rơxế ƀă ngế kum ngế ki vế rơxế ai xiâm pơreăng ing Pơlê kong kân Hồ Chí Minh. 2 ngế ki nếo tâ tú mê cho ngế má 78434, 78435, pêi cheăng vế rơxế, ƀă ngế kum vê rơxế, prếi prôk ing Pơlê kong kân Hồ Chí Minh. Klêi khăm ngăn 2 ngế vế rơxế, ngế kum vế rơxế mê yương tĭnh ƀă COVID-19, Khu xiâm ngăn pơkeăng pơlât kong pơlê Lâm Đồng hiăng tơbleăng tơdrêng thế tăng mâu ngế ki ai mâ mâu tíu ki tơ’lêi tâ tú tơdjâk troh tơring Đức Trọng ƀă pơlê kong krâm Bảo Lộc.

 

 

Lâm Đồng châ ‘nâi ai 2 ngế tro tâ ƀă 1 ngế nhôm tâ tú COVID-19 xuân to mâu ki vê rơxế, mâu ngế kum ngế vế rơxế

 

Pakĭng mê, mâu khu râ, kơvâ cheăng dêi kong pơlê xuân thâ tăng mâu ngế F1, F2 ki achê ƀă mâu ngế ki tâ pơreăng. Nôkố hiăng ‘nâi nhên 14 ngế tung F1 ƀă 50 ngế F2, tung mê, ki hên to mâu ngế ki pêt kơchâi a tơring Đức Trọng. Tiah mê, troh kơhâi dế lơ 23/7, Lâm Đồng tối ai tâi tâng 38 ngế tâ COVID-19, tung mê ai troh 10 ngế cho mâu ngế vê rơxế ƀă mâu ngế veăng kum vế rơxế.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định