Tăng ngăn hâi: 24/5/2022

VOV4.Xơ Đăng - Kơxo lơ 23/5, a Hngêi Kuô̆k hô̆i, ing pơkuâ dêi pôa Vương Đình Huệ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i, Kuô̆k hô̆i hiăng pơxiâm po kân krip Hneăng hôp má pái, Kuô̆k hô̆i hneăng má XV. Hdrối roh pơxiâm po hneăng hôp, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnê têa, pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh, pôa Vương Đình Huệ ƀă mâu kăn teăng mâ Kuô̆k hô̆i hiăng ‘măn hơvĭng reăng, a Tíu chôu ‘măn poăng Pôa Hồ Chí Minh, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa.

A hneăng hôp kố, Kuô̆k hô̆i kô séa ngăn, pơkâ troăng hơlâ mơ’no 05 Tơdroăng tơkêa bro troăng klông ki kal cho troăng ví 4 kơpong pơlê kong xiâm Hà Nội; troăng ví 3 Pơlê kong kân Hồ Chí Minh; Troăng ăm phêp rơxế kơtâu têi Biên Hòa – Vũng Tàu; troăng ăm phêp rơxế kơtâu têi Khánh Hòa – Ƀuôn Ma Thuột; troăng kân ăm phêp rơxế kơtâu têi Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

 

 

Pơxiâm po hneăng hôp má 3, Kuô̆k hô̆i hneăng má XV

 

Pôa Vương Đình Huệ tối rơdêi, mâu kăn teăng mâ Kuô̆k hô̆i tơkŭm tơpui ‘na tơdroăng ki kal, ki thâ dêi mâu tơdroăng tơkêa bro; xing xoăng hneăng vâ mơ’no liăn; môi tuăn, tơdâng tơ’mô mâu tơdroăng pêi pro dêi tơnêi têa, kơpong, kong pơlê ai tơdroăng tơkêa bro prôk hluâ vâ tơniăn ki chiâng pêi pro ‘na tơdâng kơxô̆ liăn ƀă tung tơkŭm pêi pro tơdroăng tơkêa bro, rak tơniăn pơkâ mơ’no rĕng laga tơdroăng pêi pro hrá, pro mơdon, mơ’nhê tê kơtê, tơprâ tơprŭng, ôh tá tơkŭm tung tơdroăng mơ’no liăn.

            A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định