Tăng ngăn hâi: 23/10/2021

VOV4.Sêdang - Klêi tơmâng tối tơbleăng a hngêi hôp, Kuô̆k hô̆i hiăng tơpui a Tôh ‘na tơdroăng hlá mơ-éa pơkâ ‘na mâu luât pơkâ, tŏng kum mơnhông mơdêk dêi mâu kong pơlê, pơlê kong kân: Hải Phòng, kong pơlê Nghệ An, kong pơlê Thanh Hóa,  Thừa Thiên Huế. Kố cho troăng rơhlâ pơkâ dêi Tơnêi têa vâ pro mâu tơdroăng xiâm mơnhông mơdêk nếo ăm tơnêi têa tung la ngiâ. Tơpui tơno a tôh, mâu kăn Kuô̆k hô̆i xuân hâk vâ pơkâ tơ-ƀrê vâ pro xiâm mơdêk nếo ăm tơnêi têa, ai mâu luât pơkâ ki krê ‘na mơnhông mơdêk ôh tá xê to kong pơlê mê tá lâp kơpong ki ai tơmeăm khoăng tơ’lêi hlâu vâ mơnhông cheăng kâ.

Xua mê, luât pơkâ ôh tí xê to rak tơniăn ăm kong pơlê mơnhông tơ-ƀrê tro tiô tơmeăm khoăng ai hlâu mê ối luâ tâ tơmeăm khoăng ai hlâu vâ pêi lo pro xiâm ki mơnhông mơdêk cho kal khât. Môi tiah luât pơkâ ăm 4 to kong pơlê, tơƀrê tâ luât pơkâ ối rơlối chĕn liăn mung, luât pơkâ ‘na liăn ngân xiâm tơnêi têa tơ’nôm ai pơkâ ing mơdêk pêi lo tơmeăm tung mâu kong pơlê, pơlê kong kân, lơ tíu mơnúa pêi tiô luât pơkâ nâp liăn phĭu tung kong pơlê.

 Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định