Tăng ngăn hâi: 26/5/2022


 

VOV4.Xơ Đăng - Hngêi kơmăi Onion Mobility, tíu ki pro hngêi kơmăi mơjiang rơxế mái on tơhrik ki apoăng a kong têa Kul hiăng pơxiâm mot pêi cheăng sap ing hâi lơ 24/5 a Kơpong pêi cheăng kâ Sovannaphum, kong pơlê Kandal, kơtăn pơlê kong xiâm Phnom Penh dâng 30 km. Pôa Kay Woo, ngế ki hriăn tơmiât, xuân cho kăn xiâm pơkuâ ngăn hngêi kơmăi ki mơjiang pro rơxế mái kơtâu on tơhrik Onion Mobility tối ăm ‘nâi, hngêi kơmăi ki kố ai kơxô̆ liăn mơ’no pêi apoăng lôí 20 rơtuh dollars Mih, châ mơjiâng pro tung tơnêi rơdâ dâng 2 ha.

Tiô tơdroăng pơkâ hơnăm 2022-2023, hngêi kơmăi kô mơjiâng pro dâng 3 rơpâu toăng rơxế mái on tơhrrik ƀă rơxế 3 to chêng ăm mâu hngêi kơchơ ƀă kô kum lối 500 ngế kuăn pơlê ai cheăng pêi. Dế nôkố, Kŏng ti hiăng ƀă dế mơjiâng mâu hngêi ki sak hmốu on tơhrrik a pơlê kong xiâm Phnom Penh ƀă mâu kong pơlê ki ai kơdrâm mơngế.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định