Tăng ngăn hâi: 7/5/2021

 

 

 

 

VOV4.Sedang - Drêng pơreăng COVID 19 xông tâ tú rĕng, ôh tá ‘nâi hdrối, vâ hbrâ mơdât pơreăng, Vi ƀan kong pơlê Kon Tum hiăng pơkâ pơtê mâu  tơdroăng ki ôh tá kal păng ‘nâng sap ing kơmăng dế hâi lơ 6/5. Pơtối mê, Vi ƀan kong pơlê Kon Tum pơkâ mâu khu cheăng, kơvâ cheăng, tíu cheăng ối tung kong pơlê; Vi ƀan 10 tơring, pơlê kong kơdrâm sap ing kơmăng dế hâi lơ 6/5 ôh tá tơkŭm po mâu tơdroăng kal,  tơdroăng tơkŭm kơdrâm mơngế tâng ôh tá kal khât.

Pơtê pơtân mâu tơdroăng tê mơdró ôh tá kal păng ‘nâng, tơ’lêi pro tâ tú pơreăng COVID 19. Ƀă mâu tíu tê mơdró mâu tơmeăm ki kal xúa rêm hâi châ ăm phêp tê mơdró laga thế pêi pro kơtăng mâu troăng hbrâ mơdât COVID 19, ôh tá tơkŭm kơdrâm mơngế.

Pơtâng tối hbrâ mơdât pơreăng COVID 19 a kơpong vâi krâ hdroâng kuăn ngo kong pơlê Kon Tum

 

Pêi pro kơtăng tơdroăng pâng rơkong môh, khăm ngăn ki tô tung châ, mơgrúa kŏng ƀă trếo pơkeăng xếo kŏng lơ xếo ƀă kơƀŏng… a tíu tơdjuôm ƀă mâu kơ koan, tíu cheăng, tíu mơjiâng pro kế tơmeăm khoăng. Kơvâ hnê hriâm ƀă Hnê mơjiâng tuăn ngôa rơkê kong pơlê Kon Tum xuân hiăng pơkâ hơ’leh hâi khế séa ngăn ki hôm păng ‘nâng hneăng hriâm má II, hơnăm 2020 – 2021 mâu râ rĕng tâ lối 1 măng tĭng tâng pơchông ƀă pơkâ  apoăng.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định