Tăng ngăn hâi: 16/5/2022

 

 

 

VOV4.Xơ Đăng - Pôa Antonio Guterres, ngế xiâm chêh tơm xo rơkong khu lâp kong têa hâi lơ 15/5 ăm ‘nâi, Khu lâp kong têa dế tơpui ƀă mâu chin phuh a Rusi ƀă Ukraina vâ ‘mâi xê̆n tơ’nôm kuăn pơlê xivil lo ing mâu kơpong ki plâ tơplong.Khu lâp kong têa tung pơla hdrối kố nah hiăng kơhnâ khât tung hnoăng cheăng ki ối a tơdế rá pro pơlĕm pơla Mát-xcơ-va prếi Kiev, ƀă tơdroăng ki hlo nhên má môi cho tơkêa ‘mâi xê̆n kuăn pơlê xivil lo ing Mariupol a mơ’nui khế 4 kố nah. Tiô pôa Guterres, Khu lâp kong têa kô pơtối mơeăm vâ po rơdâ tŏng kum ƀă rak vế tơniăn ‘mâi xê̆n kuăn pơlê xivil lo ing mâu kơpong tơplâ tơplong a Ukraina. Ngế ki pơkuâ xiâm Khu lâp kong têa tối nhên, rôh tơxul tơxal kố mơgêi rế rĕng rế ‘ló tâ ăm Ukraina, Rusi ƀă lâp plâi tơnêi.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định