Tăng ngăn hâi: 24/5/2022

VOV4.Xơ Đăng - Hâi lơ 23/5, a pơlê kong kân Sochi, a kĭng têa kơxĭ Biển Đen dêi Rusi hiăng po rôh trâm pơla pôa Vladimir Putin, kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi prếi pôa Alexander Lukashenko, kăn xiâm pơkuâ kong têa Belarus. Tơpui a rôh trâm, pôa Vladimir Putin, kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi pơchân tối tiah kố, vâi hiăng môi tuăn tơkŭm po môi rôh trâm krê a Sochi, xua tơdroăng ki pâ thế môi rôh tơpui tơno kơtăng ƀă trâu hơngế.

Tơdroăng ki xiâm dêi rôh trâm ai tơdjâk troh mâu tơdroăng kring vế tung kơpong, gak kring dêi péa kong têa ƀă mâu tơdroăng ai tơdjâk troh cheăng kâ. Tơdroăng dêi rôh trâm mâ kố ăm ‘nâi, hơnăm nah, tê mơdró pơla 2 kong têa hiăng châ a kơlo ki hên vâ chê 38,5 rơtal dollars. Peăng dêi tơná, pôa Lukashenka, kăn xiâm pơkuâ kong têa Belarus khĕn tơdroăng nôkố cho “rôh ki tơ’lêi hlâu” ƀă pơchân tiah kố mâu kong têa ki môi tuăn ƀă Mih ôh tá hlo tơdroăng ki mê, hiăng pơkâ thế Rusi prếi Belarus pêi cheăng trâu hơngế tâ ƀă tơdroăng cheăng kâ dêi tơná.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định