Tăng ngăn hâi: 24/7/2021

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/7, pôa Emanuel Macron, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Pơhlăng hiăng troh a Tokyo vâ veăng leh tơ’noăng ivá Olympic 2020 klêi kơ’nâi 1 hơnăm ôh tá lĭng po, xua pơreăng kân COVID-19. Tiô tơdroăng pơkâ, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Pơhlăng kô ối a Tokyo tung pơla 2 hâi, kô trâm pơtáu Naruhito hdrối vâ po leh ki apoăng a kơxê măng hâi lơ 23/7, a kơxo lơ 24/7 kô trâm, tơpui tơno ƀă pôa Yoshihide Suga.

A roh trâm mâ kố, 2 ngế kăn kô tơpui tơno ‘na mâu tơdroăng ki ai tơdjâk troh kơpong Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, klêi mê, mâu tơdroăng ki ê cho vâ trâm tơpui tơno ƀă pôa Thomas Bach, Kăn xiâm hnê ngăn Vi ƀan Olympic vâ tơno ‘na tơdroăng tơ’noăng ivá a rơnó tô hơnăm 2024 kô tơkŭm po a Paris, kong têa Pơhlăng.

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định