Tăng ngăn hâi: 23/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 22/6, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, kăn xiâm pơkuâ Khu hnê mơhno hơ’lêh Luât Tơnêi têa prếi pôa Phan Đình Trác, kăn xiâm pơkuâ tơdroăng cheăng Tơnêi têa hiăng pơkuâ po rôh pêi cheăng dêi khu hnê mơhno cheăng vâ ăm rơkong veăng tơpui tối ‘na hlá mơ-éa Tơkêa séa ngăn Khu hnê mơhno hơ’lêh Luât Tơnêi têa.

Hlo hiăng môi tuăn ƀă mâu hlá mơ-éa tối tơbleăng dêi Khu cheăng Tơnêi têa, pôa Nguyễn Xuân Phúc, kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối rơdêi kal mơjiâng tơdroăng tơkêa séa ngăn tâi tâng khu tơrŭm ƀă pêi cheăng dêi Khu hnê mơhno Hơ’lêh Luât Tơnêi têa vâ pêi pro tiô tơdroăng pơkâ thế dêi kăn pơkuâ, hnê mơhno hnoăng cheăng hơ’lêh luât, ing mê pơtối hơ’lêh nếo, mơdêk, rak tơniăn tơdroăng pơkuâ krá tơniăn dêi Đảng ƀă khu tơrŭm ƀă tơdroăng cheăng dêi mâu kơ koan luât.

Malối tung hnoăng cheăng séa ngăn, pơkâ tơleăng mâu tơdroăng cheăng, ‘mâi rơnêu tơdroăng ki ôh tá hmâng, ôh tá pêi pro kơtăng tung pơkuâ lơ veăng pro mâu tơdroăng ki ôh tá tro tung mâu tơdroăng cheăng dêi luât.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định