Tăng ngăn hâi: 4/8/2021

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 3/8, a Tíu pêi cheăng Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa trâm mâ mâu ngế kơhnâ má môi tung pêi pro pơkâ pêi péa xôh dêi kơvâ pơchoh hmân ếo Việt Nam. Xông tơpui a roh trâm mâ, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng pơtroh rơkong kơ-êng tá hiâm mơno troh tâi tâng kŏng nhân, mơngế pêi cheăng tâi tâng kơvâ pơchoh chêp hmân ếo Việt Nam dế trâm hên pá puât xua pơreăng COVID 19.

 


  

Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơtroh rơkong kơ-êng troh tâi tâng kŏng nhân pơchoh hmân ếo

Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối nhên, tung pơla pơreăng xông tâ tú, tâng rêm kơvâ cheăng pơrá pơtê cheăng, mê tơnêi têa kô trâm hên pá puât. Xua mê, mâu ngế ki kơhnâ dêi kơvâ pơchoh chêp hmân ếo cho vâ mơnhên ăm hlo, tung pá puât xuân ai hên ngế ki mơ-eăm kơhnâ, mơ-eăm tơkâ hluâ pá puât, ai mâu tuá pêi châ tơƀrê rế rak vế ivá châ chăn kŏng nhân, rế rak pêi cheăng, rak ngăn ăm tơdroăng rêh ối dêi kŏng nhân pêi cheăng.

Tâi tâng kơvâ bu ai 209 ngế F0, ăm hlo tuá pêi cheăng tơrŭm tơtro pơla pêi cheăng mơjiâng pro tơmeăm khoăng ƀă rak vế ivá mơngế pêi cheăng, cho mâu tuá pêi ki kô chiâng troh lâp lu ăm hên kơvâ ki ê hlo pêi tiô ƀối.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định