Tăng ngăn hâi: 28/6/2022

VOV4.Xơ Đăng - Kơxê lơ 27/6, tiô chôu tơnêi têa, pôa Vương Đình Huệ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i veăng hôp tơpui tơno to rá khu kăn xiâm ‘’Cheăng kâ - tê mơdró - ‘no liăn cheăng dêi Việt Nam - Hungary” xua khu xiâm ngăn pơkâ ƀă ‘no liăn cheăng, Kăn teăng mâ Việt Nam a Hungary tơrŭm tơkŭm po ƀă ai vâ chê 100 khu mơdró Hungary ƀă Việt Nam veăng hôp.

 

 

Tơpui ‘na hnoăng cheăng kâ

 

Tung pơla mâu hơnăm pơ’lêh nếo dêi Việt Nam, Hungary hiăng veăng kum kĭ tơhrâ  tơdroăng Tê mơdró tơniăn pơla Việt Nam - Khu tơrŭm châu Âu. Pơkâ tê kế tơmeăm ăm kong têa ê pơla 2 tơnêi têa hiăng mơnhông mơdêk tơniăn, ing kơlo 266 rơtuh dollars hơnăm 2016 tâk kơlo 1,3 rơtal dollars hơnăm 2020. Mơnhông mơdêk a rôh hôp tơpui tơno, pôa Peter Andras Sztaray, ngế cheăng tung chin phuh, Ngế xiâm tơpui kâ ƀă ngăn ‘na cheăng kâ Tơpui kâ dêi  Hungary tối, khu mơdró dêi Hungary púi vâ mơdêk tơrŭm cheăng tê mơdró ƀă Việt Nam. Tơrŭm krá tâ nếo pơla péa tơnêi têa cho môi tơdroăng pêi pro ki kal khât vâ mơnhông tơrŭm cheăng tê mơdró pơla péa pâ tung la ngiâ.

 

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

 

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định