Tăng ngăn hâi: 7/5/2021

 

 

 

VOV4.Sedang - Drêng troh hneăng hôp kân tung lâp tơnêi têa má 8 dêi Đảng Kŏng sản Cuba châ tơkŭm po klêi tơniăn, pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng hiăng ai rôh tơpui phôn ƀă pôa Miguel Díaz-Canel Bermudez, Kăn hnê ngăn Đảng má môi dêi Khu kăn xiâm Đảng kŏng sản Cuba. Pôa Nguyễn Phú Trọng hâk mơnê rơkâu Đảng Kŏng sản Cuba hiăng tơkŭm po klêi hneăng hôp lâp tơnêi têa roh má 8; rơkâu pôa Miguel Díaz-Canel Bermudez châ tíu xiâm Đảng Kŏng sản Cuba rah xo kăn xiâm Đảng má môi; tối loi khât Đảng kŏng sản Cuba kô pơtối pơkuâ hnê kuăn pơlê Cuba nhŏng o tơkâ luâ tŭm tơdroăng pá, pơloăng mơnúa, pê klêi mâu tơdroăng pơkâ, troăng hơlâ pêi pro xua Hneăng hôp má 8 pơkâ, mơjiâng tơnêi têa Cu-ba xah hô̆i chuh ngiah hơniâp lĕm ƀă krá tơniăn.

Pôa Nguyễn Phú Trọng tối nhên, Việt Nam đi đo nhoăm ƀă púi vâ pơtối pro trâu tâ nếo tơrŭm krá pơla péa Đảng, péa tơnêi têa Việt Nam - Cu-ba; pâ thế tung la ngiâ, péa pâ kal pơtối tơrŭm krá vâ tơbleăng tơ-ƀrê mâu tơdroăng tơhrâ ki kal pơla péa pâ, mơnhông tơrŭm cheăng pơla Việt Nam - Cuba  rế krá tơniăn.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định