Tăng ngăn hâi: 28/5/2022

VOV4.Xơ Đăng - Hô̆i đong kring vế Khu lâp kong têa ôh tá chiâng tơbleăng mơ-éa pơkâ vâ mơdêk pơxâu phak Triều Tiên, xua Rusi prếi Sinuâ, 2 kong têa ki tơrŭm cheăng tâ phĭu ôh tá vâ pơxâu; krếo thế rêm pâ tơpui tơno teăng ăm tơdroăng ki mơdêk tơdroăng ki tơtrâ dêi rơpó. Kăn teăng mâ Mih a Khu lâp kong têa cho Linda Thomas-Greenfield tối ‘na rôh tâ phĭu kố cho môi “hâi ki hơ’nêng” ƀă hô̆i đong.

Tiô kăn teăng mâ Mih, tơdroăng ki kơdroh hiâm tô ƀă ôh tá tơpui tối klâi dêi Hô̆i đong kring vế kô ôh tá kum pro kơdroh mâu tơdroăng mơnhâu ing Triều Tiên, thăm nếo ối mơhnhôk Triều Tiên ai tơ’nôm mâu tơdroăng pêi pro ki nếo. Ƀă Rusi prếi Sinuâ xuân tiô dêi tuăn tơmiât cho ôh ta môi tuăn ‘na tơdroăng ki mơdêk pơxâu phak Triều Tiên, teăng amê cho pơkâ tơleăng môi iâ tơdroăng pơxâu phak vâ mơdêk tơpui tơno.

Katarina Nga tơplôu bă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định