Tăng ngăn hâi: 28/5/2022

VOV4.Xơ Đăng - Kơxo lơ 29/5, a Sơn La tơkŭm po Hneăng hôp Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh tơpui tơno ƀă kuăn pơlê pêi chiâk deăng Việt Nam hơnăm 2022 dó inâi ‘’Trâm mâ, tŏng kum kuăn pơlê pêi chiâk deăng; pêi pro troăng ton xŏn mơnhông pêi chiâk deăng, thôn pơlê krá tơnoăn’’. Hneăng hôp châ tơkŭm po tơdrêng a Sơn La ƀă mơ’no tơdrêng tung um tiô troăng hyôh măng ƀă 62 tíu hrik hyôh tung lâp tơnêi têa. Tung mê ai 300 ngế kuăn pơlê pêi chiâk deăng ki rơkê teăng mâ ăm 12 rơtuh ngế pêi chiâk deăng tung tơnêi têa veăng tơpui tơno.

 

Plông kân Tây Bắc, pơlê kong kơdrâm Sơn La

 

Kố cho hneăng hôp ki kal vâ teăng mâ kuăn pơlê pêi chiâk deăng, khu tơrŭm pêi chiâk deăng, khu tê mơdró, mâu khu tơrŭm cheăng, ngế krê, ngế cheăng khoa hok pêi cheăng tung kơvâ pêi chiâk deăng, thôn pơlê tung lâp tơnêi têa tơdrêng tơpui tối ƀă Chin phuh, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh ‘na mâu tơdroăng pá puât, tơvâ tơvân tung pêi pro mâu hnoăng cheăng ‘na mơnhông mơdêk pêi chiâk deăng, kuăn pơlê pêi chiâk deăng, kơpong thôn pơlê.

Apoăng tơdroăng kal kố, kơmăng lơ 28/5 tơkŭm po Leh pơxiâm po Festival plâi kâ ƀă tơmeăm OCOP Việt Nam hơnăm 2022 a Plông kân Tây Bắc, pơlê kong kơdrâm Sơn La.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định