Tăng ngăn hâi: 28/6/2022

VOV4.Xơ Đăng - Gak kring hiăng châ pro krá tơniăn a pơlê kong xiâm Madrid, kong têa Tây Ban Nha tung hâi lơ 27/6 vâ hbrâ ăm Hneăng hôp khu râ kăn xiâm tơkŭm po tơkêa Bắc Đại Tây Dương (NATO) kô tơkŭm po tung 3 hâi, pơxiâm sap ing hâi kố, 28/6. Khu xiâm pơkuâ kan sat kong têa Tây Ban Nha tối ăm ‘nâi, dâng 10 rơpâu ngế pêi pro luât châ mơhnhôk tung roh kố vâ tơniăn gâk kring ăm hneăng hôp.

Pakĭng séa ngăn a rŏng tơnêi, khu pơkuâ kong têa Tây Ban Nha ối séa ngăn a rơvâ plêng drêng ăm dêi mâu tơƀai trưk thăng kơneăng séa ngăn tơdroăng pêi cheăng dêi mâu tơƀai ôh tá ai mơngế vê. Veăng hneăng hôp ai pôa Joe Biden, kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih, pôa Emmanuel Macron, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Pơhlăng, pôa Boris Johnson, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Ăng-glê, pôa Olaf Scholz, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Alơmăng rơtế ƀă hên khu râ kăn pơkuâ ki ê.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định