Tăng ngăn hâi: 28/5/2022

VOV4.Xơ Đăng - Klêi kơ’nâi 4 hâi hôp, Hneăng hôp cheăng kâ lâp plâi tơnêi châ tơkŭm po a Davos, kong têa Swiss hiăng tơmâng xo hên tơdroăng ki tơmiât roekê vâ mơdêk tơrŭm cheăng tung mâu kơvâ cheăng môi tiah hbrâ ví ƀă kong prâi pro hơ’lêh, rak tơniăn rôh tơ’lêi hlâu ‘na cheăng, pro ivá ‘mâi mơnhông tơdroăng tung măng, mơdêk tơdroăng ki kơnía tung lâp plâi tơnêi, mơjiâng tơdroăng cheăng kâ mâu kơchơ mơdró ƀă pro kơdroh kơtăn tơdroăng ki mơjiâng pro vaccine ƀă xúa mâu troăng hơlâ hlá mơ-éa vâ hbrâ ivá hbrâ mơdât ƀă pơreăng kân tung la ngiâ.

Mâu tơdroăng ki hiăng châ rơhéa cho rơkong hnê pơchân rơdêi tiah kố lâp plâi tơnêi kô lĕm tro tâ tâi tâng rơtế tơrŭm ƀă pêi cheăng rơtế ƀă dêi rơpó. Kố cho rôh hôp ki kal má môi dêi Rôh hôp Cheăng kâ lâp plâi tơnêi rêm hơnăm, cho tíu vâ mâu kăn pơkuâ tung lâp plâi tơnêi, tá chin phuh ƀă khu mơdró kâ ƀă pơkâ tơleăng mâu tơdroăng ki trâm tung lâp plâi tơnêi.

Katarina Nga tơplôu bă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định