Tăng ngăn hâi: 23/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Tiô Vi ƀan Măt trâ̆n Tơnêi têa Việt Nam Pơlê kong kân Hồ Chí Minh, troh nôkố, hiăng ai hên kong pơlê tung lâp tơnêi têa veăng tơlo liăn hbrâ mơdât COVID 19 dêi pơlê kong kơdrâm. Troh nôkố, pơlê kong kân hiăng tơdah 709 rơtal liăn, tung mê kong pơlê Bến Tre veăng tơlo 500 rơtuh liăn, kong pơlê Quảng Nam veăng tơlo 2 rơtal liăn. Rơtế ƀă liăn a ngâ, Pơlê kong kân Hồ Chí Minh ối tơdah kơxô̆ liăn ƀă kế tơmeăm khoăng kơnâ 105 rơtal liăn môi tiah: 10 tâ̆n pôm ló dêi kong pơlê Vĩnh Long, 20 tâ̆n phái dêi kong pơlê Đồng Tháp. Nôkố, pơlê kong kân Hồ Chí Minh hiăng xing xoăng kơxô̆ liăn, kế tơmeăm khoăng kơnâ 709 rơtal liăn ăm mâu tíu, mâu khu hbrâ mơdât pơreăng.

Pakĭng mê, hiăng ai 105 tíu cheăng, ngế krê kĭ veăng tơlo kơxô̆ liăn lối 2.293 rơtal liăn ƀă Măt trâ̆n hiăng tơdah xo lối 244 rơtal liăn, tung mê ai 1 rơtal liăn dêi kong pơlê Tây Ninh vâ rôe vaccine COVID 19.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định