Tăng ngăn hâi: 28/6/2022

VOV4.Xơ Đăng - Hâi lơ 27/6, Hàn Quốc tơkêa xuân tơpui tơno ƀă Kong têa Triều Tiên. Tiâ rơkong kơ-êng khu chêh hlá tơbeăng a Seoul, pôa Kwon Young-se, Ngế xiâm môi tuăn Hàn Quốc tối ăm ‘nâi, Hàn Quốc xuân tơkêa khŏm tơleăng tâi tâng mâu tơdroăng péa pâ kong têa Triều Tiên ing tơpui tơno.

Pơtối mê, Chin phuh Hàn Quốc ing tơpui tơno vâ châ tơdroăng pơlêh tung tơrŭm cheăng pơla péa pâ kong têa Triều Tiên, hiăng trâm pá ó ôh tá ai troăng vâ tơleăng. Pôa Yoon Suk-yeol, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Hàn Quốc, ngế nếo to pro kăn xiâm a khế hdrối tối ăm ‘nâi, tâng Triều Tiên pơtê mơjiâng trếo tik nik ƀă rup kŏng ôh tá mơjiâng pro trếo tik nik xếo,

Chin phuh Hàn Quốc kô hbrâ pêi cheăng ƀă mâu kong têa lâp plâi tơnêi vâ pơkâ mơ’no ‘’pơkâ pêi ôh tá bê tơmâng pakong’’ kô chiâng pơlêh tơdroăng cheăng kâ kong têa Triều Tiên.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định