Tăng ngăn hâi: 25/9/2021

VOV4.Sêdang - Kơ koan Séa ngăn ƀă hbrâ mơdât pơreăng Hàn Quốc dó inâi KDCA tối tơbleăng ai 2.434 ngế ki tâ pơreăng tung plâ 24 chôu hiăng hluâ. Kố cho khu ngế ki tâ pơreăng hên ó má môi tung plâ 1 khế nếo achê kố a Hàn Quốc. Tiô chêh tối dêi KDCA, kơxô̆ kuăn pơlê ki hlâ xua tâ pơreăng bu iâ, ƀă ôh tá xê ai hên, kơnôm ing tơdroăng pâk vaccine hbrâ mơdât pơreăng, malối ƀă mâu hơnăm hiăng krâ ƀă châi tamo hên.

Pôa Kim Boo-kyum, Ngế pro xiâm hnê ngă kong têa Hàn Quốc xuân tối nhên, kal athế pơkâ luât ki kơtăng tâ, malối tung pơla roh pơtê ton 3 hâi a mơ’nui măng tĭng kố. Khu kăn xiâm pơkuâ kong têa Hàn Quốc tối tơbleăng, mâu ngế ki prôk vêh pơtê dêi a pơlê lơ lăm xah hêi athế test rĕng hdrối vâ pơtối vêh pêi cheăng. Chin phuh Hàn Quốc dế mơjiâng troăng hơlâ ki vâ rêh ối tơchôam ƀă COVID-19, vâ chôa ‘lâng po tơdroăng pêi cheăng kâ riân sap ing mơ’nui khế 10, klêi kơ’nâi ai dâng 80% kuăn pơlê ki hơnăm hiăng hên châ pâk 2 hdroh vaccine.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định