Tăng ngăn hâi: 5/8/2021

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 4/8, Khu hnê mơhno hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 Gia Lai tối, kong pơlê nếo ‘nâi ai tơ’nôm 3 ngế tâ COVID-19. Tung mê ai 1 ngế kum veăng ngế ki vế rơxế kân châ ‘nâi yương tĭnh ƀă SARS -CoV-2 drêng khăm ngăn rĕng ăm liăn. Mê ngế veăng kum ngế vê rơxế kân cho kơnốu, kot mâ hơnăm 2021, ối a kong pơlê Bình Định, cho veăng kum ngế ki vế rơxế chơ tơmeăm ing Pơlê kong kân Hồ Chí Minh - Đồng Nai, lăm chiân tơmeăm a kong pơlê Kon Tum.

Nôkố, ngế ki mê hiăng djâ troh a hngêi pơkeăng pơlât COVID-19 Gia Lai vâ klâ krê, séa ngăn. Xuân tung kơxê lơ 4/8, Gia Lai ai 2 ngế tâ COVID-19 ki ê cho ngế ing ê vêh a kong pơlê, hiăng châ klâ krê. Tiah mê, tung hâi lơ 4/8, a Gia Lai ai 14 ngế tâ COVID-19. Tâi tâng mơngế ki tâ tú a kong pơlê riân sap lơ 26/4 troh nôkố ai 124 ngế.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định