Tăng ngăn hâi: 19/6/2021

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 18/6, Vi ƀan hnê ngăn kong pơlê Gia Lai ai Hlá mơ-éa tơbleăng kơxô̆ 812/UBND ‘na tơdroăng ki pêi pro mâu troăng hơlâ hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 tung tơdroăng nếo. Tiah mê, 12 chôu măng dế hâi lơ 19/6/2021, ăm phêp vêh pêi cheăng nếo tung lâp kong pơlê. Tiô hlá mơéa hnê mơhno, Gia Lai pơtối pơtê pơtân mâu tíu bar, tíu ki kơhnhon xuâng, karaoke, mâu tíu ki tiê bliê tá troh ai tơbleăng ki nếo.

Sap ing 12 chôu măng dế hâi lơ19/6/2021, ăm phêp vêh pêi cheăng ƀă mâu tơdroăng môi tiah: mâu tíu ki xah hêi điê̆n tưh, game online, mâu tíu ki po internet, tíu ki klê têa, tíu ki pro lĕm, tíu ki mơđah phim, tíu ki hriâm tâp mâu tơdroăng tơ’noăng pơtâp ivá, tíu ki tâp gym, yoga, mâu tíu ƀă kâu lăk ƀô̆ pĕng bi-ya, kâu lăk ƀô̆ hnê tơchok, kâu lăk ƀô̆ ivá, la athế rak tơniăn pêi pro kơtăng 5K dêi Khu xiâm ngăn pơkeăng ƀă khăm pơlât.

Tơdrêng amê hnối pơkâ thế ăm phêp vêh pêi cheăng ƀă 50% túa pơkâ ƀă ôh tá luâ 30 ngế ối a môi tíu. Kong pơlê Gia Lai xuân pơtối rak vế 4 tíu gâk séa ngăn hbrâ mơdât pơreăng a 4 hơlâ troăng kân ki mot tung kong pơlê.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định