Tăng ngăn hâi: 23/10/2021

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 22/10, Tĭnh ŭy kong pơlê Dak Nông tơkŭm po Hneăng hôp mơgêi 5 hơnăm pêi pro Pơkâ tơnêi têa má 4 hneăng má XII, 3 hơnăm pêi pro Tơdroăng tơkêa bro kơxô̆ 05 dêi Tĭnh ŭy ‘na thăm mơjiâng, ‘mâi rơnêu Đảng; mơdât, tah lôi tơdroăng tơmiât ôh tá tro kal kí, hiâm mơno, tơdroăng rêh ối, mâu tơdroăng ki mơhno ‘’pro xêh tơ-ê, pro pơ’lêh tơ-ê xêh’’ tung khu Đảng.

Hneăng hôp châ mơ’no tơdrêng tung um tiô troăng măng internet troh 8 tíu hrik hyôh măng mâu tơring, pơlê kong kơdrâm tung kong pơlê. Pêi pro Pơkâ Tơnêi têa má 4 hneăng má XII, Tĭnh ŭy kong pơlê Dak Nông hiăng tơbleăng tơdroăng tơkêa bro 05, pêi pro khu hnoăng cheăng tuá pêi tiô tơdroăng dêi kong pơlê. Mâu khu râ kăn pơkuâ cheăng Đảng hiăng ai mâu troăng pêi ki rơkê, tơmiât pêi rơkê môi tiah rah xo mâu tơdroăng ki xiâm, ki kuăn pơlê tô tuăn, vâ tơkŭm pơkuâ, hnê mơhno, tơbleăng tơdroăng hvái ngăn tơdroăng pêi cheăng; tơrŭm pêi pro pơkâ ƀă tơdroăng pêi pro mâu tơdroăng, môi tiah ‘’Ngế lĕm – Tơdroăng cheăng lĕm’’, ‘’tơkŭm po koh hlá cơ ƀă hôp ‘na troăng tơmiât tiô pơkâ rêm khế’’.

 

 

Diâp mơhá ăm khu pơkuâ cheăng ki ai hnoăng 

 

Tung la ngiâ, Khu hnê mơhno má môi Tĭnh ŭy kong pơlê Dak Nông pơkâ mâu khu râ kăn pơkuâ Đảng mâu râ pơtối hlê plĕng pêi pro trâu hơngế  troăng tơmiât pêi, troăng pêi tung mơjiâng Đảng, mơjiâng pơkâ pêi, pơkâ mâu troăng pêi i nhên ƀă tơdroăng nôkố, hbrâ séa ngăn tơdroăng ki  hvái ngăn tơdroăng cheăng tơná ƀă kheăn tối, pêi pro hnoăng cheăng djâ troăng ƀă tah lôi mâu tơdroăng ki ôh tá tro dêi khu pú hên, ngế krê.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định