Tăng ngăn hâi: 23/6/2021

 

VOV4.Sêdang - A kong pơlê Dak Nông troh nôkố 100% tơring, pơlê kong kơdrâm, cheăm, bêng, pơlê kân ƀă 724 thôn, pơlê pơrá ai troăng on tơhrik tơnêi têa. Lâp kong pơlê ai lối 99% rơpŏng kuăn pơlê châ xúa on tơhrik. Tơdroăng tâp trăng hnhâng kơxái on tơhrik a thôn pơlê hiăng kum hên tung tơdroăng pơ’lêh pêi kâ, pơ’lêh mơdêk tơdroăng rêh ối kuăn pơlê tung kong pơlê.

 

 

 

Kơvâ ngăn on tơhrik Dak Nông hnhâng kơxái on tơhrik troh mâu rơpŏng kuăn pơlê

 

Hơnăm 2021, Kŏng ti On tơhrik Dak Nông hiăng mơ’no mơjiâng 84 km troăng kơxái on tơhrik ki ôh tá têi, 43 km troăng kơxái on tơhrik têi krâ kơ vâ, hnhâng kơxái on tơhrik troh mâu cheăm thôn pơlê nếo. Tơdrêng amê, Kŏng ti thăm rĕng pêi pro 35 tơmeăm vâ rơnêu, mơjiâng troăng kơxái on tơhrik têi krâ kơ vâ, mơjiâng 22kV, 35kV ối tung mâu kơmăi klâ xoăng on tơhrik 110 kV. Lâp kong pơlê hiăng ai 52/60 cheăm châ klêi hnhâng xúa on tơhrik tung mơjiâng thôn pơlê nếo.

            A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định