Tăng ngăn hâi: 5/8/2021

 

VOV4.Sêdang -  Tiô Khu hnê mơhno hbrâ mơdât pơreăng COVID 19 kong pơlê Dak Lak, tung hâi lơ 4/8, lâp kong pơlê châ hlo tơ’nôm 24 ngế nhôm tro tâ SARS-CoV2 a 9 tơring, pơlê krâm. Ea Kar cho tơring châ hlo kơxô̆ ngế tro tâ pơreăng hên má môi ai 6 ngế; Pơtối mê cho 2 tơring Čư M’gar ƀă Krông Pač, rêm tơring ai 5 ngế; pơlê kong krâm Ƀuôn Hồ ƀă tơring Ƀuôn Đôn rêm tíu a 2 ngế; Mâu tơring: Ea Hleo, Ea Súp, Krông Năng ƀă Čư Kuin rêm tơring 1 ngế.

 


 

Dak Lak: Tơ’nôm 24 ngế nhôm tro tâ SARS-CoV 2

 

Mâu ngế ki kố tâi tâng pơrá châ hlo tung pơlê pơla ƀă tâ tú tơdjâk troh Pơlê kong kân Hồ Chí Minh, kong pơlê Đồng Nai ƀă kong pơlê Bình Dương. Kơvâ khăm pơlât Dak Lak hiăng tơkŭm ti tăng mâu ngế ki ối achê lối 100 ngế F1 tơdjâk troh ngế ki tro tâ pơreăng kố vâ xo têa kơhêa, têa môh khăm ngăn ƀă djâ klâ kơtăn tơkŭm. Xêo troh 17 chôu hâi lơ 4/8, kong pơlê Dak Lak hiăng châ hlo 307 ngế yương tĭnh ƀă SARS-CoV2, tung mê dế pơlât 300 ngế, 7 ngế hiăng prêi lĕm ƀă ôh tá ai ngế tro tâ pơreăng hlâ.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định