Tăng ngăn hâi: 19/6/2021

VOV4.Sêdang - Drêng pơreăng xông tâ tú ó a kơpôu, ro, chu, í, peâp, Khu pơkuâ ‘na pêi chiâk deăng ƀă mơnhông thôn pơlê kong pơlê Dak Lak nếo tơbleăng pơkâ pêi “Khế mơgrúa, xôh pơkeăng kơdê pơreăng tung kong prâi roh 1/2021”, ƀă hbrâ mơdât pơreăng tung lâp kong pơlê. Pơtối mê sap hâi lơ 20/6/2021 troh lơ 20/7/2021, mâu tíu păn, rơpŏng păn kơpôu, ro, chu, í, peâp tung kong pơlê Dak Lak kô tơkŭm xôh pơkeăng kơdê pơreăng lâp kơdroăng păn, kơpong păn ƀă kơpong achê mê rêm măng tĭng 1 xôh.

Mơgrúa rơxế, tơmeăm pơto klêi rêm roh pơto. Kơpuih văng krúa lĕm kơpong păn kơdroăng kơpôu, ro, chu, í, peâp; gô̆m eâk mơnăn vâ chôu lăm tâp sok. Xêo troh hâi lơ 17/6, Dak Lak ai 8/15 tơring, pơlê kong krâm, pơlê kong kơdrâm hlo ai pơreăng xông tâ tú châu Phi, tâi tâng kơxô̆ chu tro tâ pơreăng, hlâ pơkâ thế prâu tah cho lối 350 to.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định