Tăng ngăn hâi: 4/8/2021


 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 3/8, Viƀan kong pơlê Dak Lak hiăng ai mơ-éa pơtroh Khu xiâm pơkuâ Kơmăi kơmok – tê mơdró pơkâ thế tŏng kum tê tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng dêi kong pơlê tung mê ki xiâm cho tê plâi ƀơr ƀă plâi sầu riêng. Kong pơlê Dak Lak nôkố ai dâng 5.300 hectar plâi sầu riêng dế krí plâi, kơxô̆ plâi hơnăm kố châ lối 100 rơpâu tâ̆n, ki hên cho hdrê Ri6, Dona dâi lĕm. Lâp kong pơlê xuân ai dâng 5 rơpâu 500 hectar plâi ƀơr dế plâi, kơxô̆ plâi dâng 82 rơpâu tâ̆n. Vâ tơniăn pơkâ péa xôh rế hbrâ mơdât pơreăng rế mơnhông cheăng kâ Viƀan kong pơlê Dak Lak hiăng hnê mơhno mâu tơring tung kong pơlê hbrâ ti tăng hên troăng vâ tŏng kum kuăn pơlê pêi chiâk deăng tê plâi kâ.

Rơtếamê, Viƀan kong pơlê Dak Lak ai mơ-éa pơkâ thế Khu xiâm pơkuâ Kơmăi kơmok – tê mơdró tŏng kum tơdjêp ƀă mâu tíu tê mơdró tiô troăng điê̆n tưh, hnê mơhno pêi pro mâu tơdroăng tơdjêp vâ tê tơmeăm tiô troăng kơmăi điê̆n tưh, djâ plâi ƀơr, sầu riêng dêi kong pơlê troh a mâu tíu tê mơdró tung kơmăi điê̆n tưh.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định