Tăng ngăn hâi: 7/5/2021

 

 

 

VOV4.Sedang - Ănglê dế mơ’no dêi tuk lêng lăm troh a kơpong têa kơxĭ Jersey, klêi kơ’nâi Pơhlăng tối vâ mơdât prôk lăm a chuăn ki kố. Tơdroăng pêi pro mê ai tung pơla péa pâ tơbriât tơxup dêi pó lăm tơnăng ká xi xŏng klêi kơnâi Brexit. Tiô Ngế xiâm ngăn ‘na lêng kong têa Ănglê ăm ‘nâi, péa toăng tuk lêng dế châ ăm troh a Jersey vâ lăm pơtrui a kơpong kố. Tung mâu măng tĭng achê pơla kố, hơkăng  pơla Pơhlăng ƀă Ănglê pơtối ai tơdjâk troh tơdroăng tơnăng ká xi xŏng. Nếo achê pơla kố, Ănglê hiăng ăm phep 41 toăng tuk ki ai krâ kơmăi seá ngăn tuk, dó inâi VMS châ chiâng phep tơnăng ká xi xŏng tung dế têa kơxĭ a kơpong Jersey.

Tơdrêng ƀă tơdroăng mê, Ănglê ối mơ’no tối mâu tơdroăng klâ xing xoăng kơpong têa kơxĭ vâ ăm mâu tuk chiâng lăm tơnăng ká xi xŏng, ƀă mơdât mâu tuk ki ôh tá khoh châ mot tung kơpong kố. Pơhlăng hiăng tơtrâ khât ‘na tơdroăng pơkâ kố dêi Ănglê ƀă tối pơtâng tơdroăng kố ƀă Vi ƀan châu Âu.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định