1- Tênh căm mự ngoa 15/6, pưng đại biểu QH chà van nẳng hội trương ma tang dự án Luật xỏm pành, tứm ten san điều kkhòng Luật Tấn số vô tuyến điện, pưng đại biểu vạu chảnh, tần số vô tuyến điện lỏ chương khòng phén mương, Hươn mương cận xứp tàm dệt lẹo pháp luật vạy dệt bón pâng quản lý, xủ cựt đảy lang đì, pảy chự tần số điện. Chính sách nưng đảy tứm ten nẳng dự án Luật xỏm pành, tứm ten san điều kkhòng Luật Tấn số vô tuyến điện, ặn lỏ cuồng pưng chu vịa riềng, Thủ tướng Chính phủ chi quyết định xủ tấn số vô tuyến điện vạy chuông hong vịa dệt quốc phọng, tiêng àn vạy cạt kiên mả khày kình tế, xã hội. Toi đại biểu Đào Chí Nghĩa, đoàn Cần Thơ:

Băng: “Va luông pùn lỏ mạng lưỡng dụng hư ngày té vịa dệt thiết kế mạng cánh luông dệt vịa đảy tính tà vạy nhẳn pao Quốc phọng àn nình cắp luông pùn lỏ tiêng àn, hổm dằm, xòng ma lỏ nhăng cấp dịch vụ hẳư vịa mả khày kình tế xã hội cận hà. Hák va, dự luật cọ cận nghiền cứu tứm ten xương xư lỏ chu vịa họn sẳn báu cọ giào hẳư Thủ tướng chính phủ tặt pùn pưng chu vịa riềng xương xư vạy nhẳn pao xư minh, chọp xồm”./.

VOV – Thành dich

 

          2- dan chọm cài ma, phủ tàng nả Bộ Tài chính hẳư hụ, Bộ cọ tinh Chính phủ luông pùn dón họt mức tắm nhất mức thuế pảy chự bón nặm kìn đìn dú đối cắp nặm măn xăng. Pâng sắư luông xò vay khòng Bộ, Chính phủ chi lăm le cánh tinh Uỷ bàn thường vụ QH quyết định. Thuế pảy chự bón nặm kìn đìn dú đối cắp pưng tàng nặm măn, xăng cọ đảy dón lông té mự 01/4 nẳng mức 50% đối cắp xăng cánh dón 70% đối cắp nặm măn. Hák va, khay nị thúê pảy chự bón nặm kìn đìn dú đối cắp xăng nhăng lỏ 2 păn mằn mỏi lít, đối cắp nặm măn lỏ păn nưng mằn mỏi lít. Nẳng tưa xỏm pành chằm nhất mự 13/6, ca khài nặm măn xăng cọ xứp tàm lưn khửn. Xăng E5 RON92 lỏ 31.110 mằn mỏi lít; Xăng RON95 lỏ 32.370 mằn mỏi lít. Xươg nặn, ca khài nặm măn xăng cuồng mương cọ lưn khửn 6 tưa diên./.

VOV – Thành dịch

 

          3/ Toi luông pùn tuyển sình đại học pì 2022 đảy Bộ giáo dục đào tạo chọm pùn ók, mi 4 mú côn đảy xét tuyển khảu trương đại học, cào đẳng ngành giáo dục mầm non. Xương nặn, mú côn đảy tuyển Ành hung lào động, ành hung chủm mú vũ trang dần mương, chiến sỹ khánh thì tênh phén mương. Mú pưng thí sình cựt đảy giải xùng cuồng pưng ky thì Ô lym píc, chu khánh thì cấp phén mương cánh Quốc tế đảy Bộ giáo dục đào tạo, Bộ vằn hoá thể thào cánh dù lịch tổ chức, hẳư pày chôm hặp. Mú thí sình mi băng trung cấo ngành sư phạm tàng giỏi táo khửn báu cọ mi băng trùng cấp ngành sư phạm tàng khá cánh mi nọi nhất 2 pì dệt vịa cuồng ngành giáo dục hư chi đảy tuyển khảu bậc cào đẳng mầm non. Mú côn nưng mắư lỏ Hiệu trưởng, giám đốc cờ sở bók xòn, pâng sắư lang đì vịa ép học cấp THPT khòng thí sình cánh lang áo khòng nghành giáo dục vạy lăm le xét tuyển, quyết định nhẳn khảu ép./.                                                                            Báo ND – Thành dịch

4-Nang quam té Trung tâm kiểm soát bệnh nạo TP Hà Nội hẳư hụ: cuồng tuận cài ma, nẳng cuồng thành phố biền mài 18 côn pền bệnh nào sảy lăm mo ók pớm lượt nẳng 10 quận, huyện: Ba Đình, Hai bà Trương, Đống Đa, Chương Mỹ, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Kiếm, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Sóc Sơn. Nặp té hùa pì 2022 ma họt khạy, nẳng Hà Nội mi 93 côn pền bệnh nào sảy lăm mo ók pớm lượt, dón 30% vẹt xắư nham nị pì 2021. Vạy chự phong dịch bệnh cánh dón số côn pền bệnh nắc cánh chuốp siệt mo, Sở y tế hà Nội tặt pùn hẳư pưng đơn vị cuồng ngành chấp năm đì nả vịa chiên páo hẳư côn pền bệnh hụ chảnh ma tang tàng bệnh nào sảy lăm mo ók pớm lượt, pưng khù hền ók chơ bệnh pền nắc cận đảy ma khám ngày cánh chấp năm đì nả vịa tọn tăm pẹk xằư bón nặm kìn đìn dú, bao dà khả tổ nhung, chự phong báu hẳư tồ nhung khốp./.

               VTV-Huyền dịch

5-Chính phủ Ma-lai-xi-a mự ngoa tống páo chí hẳư phép táo cưn khài pày mương nọk nhẳm nhứa cáy, pả vang xìa ngon nưng lệnh cấm khài pày mương nọk chấp năm té mự 1/6. Lỏ chảu tánh khài cáy hanh pày pưng mương dú xẳư chằm xương Xinh ga po, Thái Lan, Ma lai xi a cọ tạm dặng khài cáy pày mương nọk tặm họt chơ ca con cánh sản lượng tẹt tiêng. Toi Bộ nông nghiệp cánh Công nghiệp thực phẩm Ma lai xi a, lằng chơ chà van cắp pưng doanh nghiệp tảnh liệng cánh po hay me na, chính phủ mương nị cọ hẳư phép táo cưn lau khài pày mương nọk cáy liệng pói  nẳng địa phường, cái quang, cánh pưng tàng căm kìn chế biến dệt té nhứa cáy./.

 

VOV-Huyền dịch

6-Toi tồ số biền mài lăm le dịch bệnh phén mương Ốt trây li a; khạy mương nị cọ biền mài dáo 88 păn côn pền bệnh cúm toi mua, cuồng nặn mi cài 54% côn pền bệnh đảy hụ hền ók cuồng 2 tuan chọm cài ma. Toi tồ số biền mài khòng Bộ y tế Ốt trây li a, té bườn 4, pưng hươn dà khòng mương nị cọ nhẳn cài 730 côn pền bệnh khảu hươn dà. Số côn chếp cỏng 19 pì lỏ chuốp pền bệnh cúm nắc nhất, mi ngăn cài 50% số côn khảu non hươn dà khù đáng pồng chằư lỏ mi 27 côn chuốp siệt mo pộ pưng cốc pài mi nuống pan họt bệnh cúm./. 

         

7- Đài Khí tượng Thuỷ văn Lao Cài danh bấng cuông pưng mự chi họt, pưng me nặm nẳng Lao Cài chi hên chu nặm nong nưng té thứa 2 họt 3 thứak. Nặm nong nẳng me nặm Tao nẳng Lao Cài nẳng mức cài 80 thứak; nẳng Bảo Hà nặm nong nẳng mức cài 55 thứak. Pưa xương nặn, mi xương chi cướt sinh ók đin cạn chột nẳng pưng săn pu, ta phắng him tang, nặm nong lạt nẳng pưng huổi hong nẳng cuông tỉnh, nhưng thuổm nẳng nẳng phổng lọng tắm nẳng phổng mi phôn nháư. Vạy nhẳn pao tiêng an hảu côn dân kin dú 2 pha me nặm, Uỷ ban dân mương thanh phố Lao Cài cọ uôn pa pưng xã, phường tống páo côn dân báu xủ pe pày túc pà, tỏn lùa nẳng nặm chơ nặm nong luông, vện ník xìa pưng chu chuốp chọ nạn cướt sinh ók./.

                                                              

8 - Nhại khảu mua phôn nong, ngành Giao thông tỉnh Sơn La cọ tọp hom sảng panh pưng xểm tang; chóng hanh chấp năm lài luông, vạy khặn khang cặm tó pưng khù cướt sinh ók. Ngành Giao thông tải chiên tỉnh Sơn La khạy đang quản lý, pảy chự lâng chơ chi áo họt 30 tuyến tang luông cắp tênh mết luông hy cho áo họt 1.700 cay số. Cài biên mai, pưng há phôn hua pi nị cọ dệt cạn chột cắp ók đin đán cài 100 păn thứak khối nẳng lài bón nẳng pưng xểm tang luông. Pọm cắp vịa nặn cọ dệt hại, cạn pé lài công trình cau cống, hong nặm. Lung Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Giao thông tải chiên tỉnh SơnLa hảu hụ:

( Băng): Cắp vịa dệt lỏ báu đù ngai, khâng chàư chự phong cắp pưng khù pộ phạ đin dệt ók, ngành Giao thông tải chiên cọ uôn pưng đơn vị quản lý tang chấp năm chế độ lâng cá vên cá cưn, xong ma khâng cạt kiên mẳn cặt cắp Ban uôn pa chự phong cắp pưng khù pộ phạ đin dệt ók chu cấp, chu ngành cánh pưng địa phương vạy cạt kiên kẻ khày chơ tang chuốp đin đán cạn chột.

  

 

9 - Mự ngoa 15/6, phôn nháư nẳng tỉnh Yên Bái, cọ mi côn nưng chuốp xiệt mo pộ đin cạn chột; tang luông 32 chuốp đin cướn lông thôm tang xia mết ( phổng pu Khau Phạ ) dệt tang báu long đảy. Ngay lằng chơ nhẳn đảy nang quam, Uỷ ban dân mương huyện Mù Cang Chải cọ uôn pa Ban uôn pa chự phong cắp pưng khù pộ phạ đin dệt ók -sáo hà cứu choi côn chuốp chọ nạn xã Cao Phạ tọp hom chủm mú cắp bón sáo hà côn chuốp chọ nạn, xong ma tánh ók tổ công tác khòng huyện lông pày uôn pa sáo hà cứu choi; kiểm tra, biên mai, biên mai báo cáo văn pưng khù xiệt hại pộ đin cạn chột, pày dam tham kháo tay hươn mi côn chuốp xiệt mi. Xong ma tít tơn pưng địa phương xứp tam lăm le, biên mai xiệt hại, lăm le phạ đin, lợp tăn báo cáo chơ mi khù xiệt hại cướt sinh ók.

                                                                    

 

10-Toi nang quam té Sở Y tế tểnh Điện Biên, nặp họt khạy, pưng địa phường cuồng tỉnh cọ nhăng mi dáo 51 păn liều vắc xin chự phong bệnh cô vít 19; vịa tiềm cọ ốt nan, mi xương chí đảy vang xìa số vắc xin nị pộ cài nham xủ. Tó nả vịa nặn, vạy cựt đảy luông pùn, tiềm vắc xin chự phong bệnh cô vít 19 toi tặt pùn khòng Bộ y tế, Sở y tế tỉnh Điện Biên cọ tặt pùn hẳư uỷ bàn dần mương pưng huyện, thị xã, thành phố cạt kiên mẳn cặt cắp Trung tâm y tế, Trạm y tế pưng xã, phường, thị trấn lăm le pưng dành sách côn chọ tiềm; púc pua, chiên páo vạy pi nọng pày tiềm phong tục po, men lịch; tổ chức pày tiềm đòm bón nẳng pưng trương ép, phổng dần dú vạy mi lài côn đảy tiềm vắc xin chự phong bệnh cô vít 19. Họt khạy tỉnh Điện Biên cọ chấp năm 35 chu tiềm vắc xin chự phong bệnh cô vít 19, cuồng nặn mi 31 chu tiềm hẳư làn nọi té 12 họt cỏng 18 pì, nhăng to đằư lỏ làn nọi té 5 họt cỏng 12 pì. Ma tang vắc xin, tênh cá tỉnh cọ xủ cài 1.200.000 liều hẳư dáo 500 păn côn./.                                                      

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan