Bai thứ 6 mự 25/9/2020

Piến mắư phổng bản na nẳng huyện cặt Tân Uyên

Cón nị 5 pì, chua hươn ai Tong Văn Dung, phủ Tay, dú nẳng bản Bứt Dưới, xã Trùng Đồng, huyện Tân uyên lỏ chua hươn cặt. 6 côn kìn dú cuồng hươn nưng cọ hụ to pâng sắư vịa dệt na nẳng tà đìn quảng 2 păn thứak môn cánh 5 păn thứa môn đìn púk che. Dệt dượn lệch nọi cánh luông dệt cáu ké, xương nặn vịa dệt dượn cọ báu đảy to đằư, puồng kìn đơi dú pọ lài dạk cha.

Ai Tong Văn Dung tô: hền báo, đải tô họt lài luông tảnh liệng, púk bồng cựt đảy lang đì kình tế xùng, cuồng chơ chảu mi đìn lẹo nhăng cặt cung, xương nặn chua hươn ai cọ xáo hụ vạy ép dệt toi. Té luông choi dừa khòng hươn mương dòm hẳư chua hươn cặ cánh ngơn cốc củ té ngần hang, chua hươn ai cọ khày quảng luông dệt kình tế, cạt kiên lài tàng xương liệng àp, liệng cốp, liệng pết cáy cánh púk cò kìn mák. Té nặn puồng kìn đơi dú cọ tựng dan đảy nho xùng, báu xúân to khừn mết ngơn nợ hẳư ngần hang lẹo chua hươn ai nhăng xày đảy hươn nà mẳn, xự đảy xè tô.

 “Chua hươn khỏi khay nị thù nhập mỏi pì cọ cựt đảy chi áo họt 300 triệu mằn. Hák va, xum khỏi đàng mòng cong hươn mương pồng chằư xưa mắư họt luông dệt khòng xum khỏi. Khay nị bón khài chương hang dệt ók cọ báu đảy tẹt tiêng, mòng cong hươn mương choi dừa vạy xự chương hang hẳư xum khỏi”.

Cọ xương ai Dung, chua hươn lung Nguyễn Quang Nghĩa, dú nẳng bản Ngọc Lại, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên cón nị lỏ chua hươn cặt. Pưa mi luông choi dưa khòng hươn mương vạy đảy củ ngơn cốc tà mả tắm, chua hươn lung cọ xỏn hôm mả khày kình tế hươn dảo té vịa liệng cáy pói cuồng xuần. Họt khay, nọk thù nhập té vịa khài cáy mỏi pì cài 100 triệu mằn, chua hươn lung nhăng mi héc ta nưng hay che cạt kiên cắp doành nghiệp nhẳn xự chương hang dệt ók:

 “Pưng chua hươn púk che hư pi nọng lâng khó mo cánh lài vịa, xương nặn chơ báu dệt lọn hư trưởng bản, bí thừ, lẹo mặt trận tống páo hẳư chu côn cuồng bản ma choi cằn. Khay nị tang pày ma cuồng bản, tựng phổng dần dú, tang khảu tựng hươn vạu chùng lỏ pẹk sằư cánh mỏi tuận xum khỏi pọm lông phẻo tọn tưa nưng cuồng tênh căm thứ 6 báu cọ thứ 7”.

Tẳng cốc tẳng tánh bản na mắư té pì 2011, té nhăng lỏ huyện cặt, khay nị Tân Uyên cọ tẳng tánh pưng luông dệt kình tế nồng nghiệp toi luông xủ khoà học kỹ thuật, mi luông cạt kiên cuồng vịa chế biến, xự khài chương hang. Pưa cạt kiên cắp doành nghiệp, nằng suất, sản lượng cánh ca con pưng tàng cò púk bồng, tồ tảnh liệng cọ nho xùng hạng pì, choi hẳư hạng họi chua hươn dần hựt khửn khảm khói xìa cặt cung cánh dệt hăng. Lung Lê Thanh Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Lài Chầu hẳư hụ: Khay nị, nọk chự mẳn vịa púk 3.100 héc ta che, côn dần cọ nhăng xỏn hôm púk cò que, cò mắc ca, khày quảng phổng liệng pà nẳng nòng lừng nặm thuỷ điện vạy nho xùng thù nhập. Huyện cọ mi 8 cuồng số 10 xã, thị trấn chấp năm lẹo luông pùn tẳng tánh bản na mắư, cắp thù nhập pằn pâng pày mỏi hùa côn cựt đảy cài 32 triệu mằn mỏi côn mỏi pì cánh chóng hanh họt mết pì nị cựt pền huyện cốc khoẹ khòng tỉnh Lài Chầu cựt đảy luông pùn huyện bản na mắư:

 “Huyện đàng pọm cắp pưng xã chấp năm lài chương trình, dự án, khặn khang pày nả nị chi mi dự án liệng quai, hươn mương choi dừa 2 tỷ 300 triệu mằn cánh côn dần cóp hôm tỷ nưng 300 triệu mằn. Ặn nị lỏ dự án nưng cuồng pưng dự án dón đảy lài số chua hươn cặt cáh nho xùng thù nhập hẳư côn dần. Xòng ma huyện cọ dòm ngơn cốc sắư pưng chương trình, dự án ứn xương púk cò que, cò mák công vạy nho xùng thù nhập hẳư côn dần. Đối cắp luông pùn huyện bản na mắư hư khay nị xum khỏi cọ cựt đảy 5 cuồng số 9 luông pùn cánh toi nhẳn danh khòng Bàn uồn pa hư 4 luông pùn ứn chi cựt đảy cuồng lả pì nị”

Puồng kìn đơi dú khòng côn dần nhương mự nhương piến thái lài dong. Luông pùn cựt pền huyện cốc khoẹ khòng tỉnh chấp năm mộm lẹo luông pùn phén mương ma tang tẳng tánh bản na mắư đàng chi lò chấp năm đảy./.

Khắc Kiên – Thành dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan