Bai thứ 6 mự 23/7/2021

 

Há phong sặt nhại đin đon dệt tang nẳng phổng đin pu Yên Bái

         

Mưa chọm cài ma, côn dân kin dú 2 pha tang Hoang Văn Thụ tổ 11 cánh tổ 12 khòng thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cọ pọm cắp chủm mú dân quân cánh cán bộ khòng thị trấn pày tắt pẳm co mạy, tặp căn thanh xay lọm tó nả hươn chảu vạy chuông hong hảu vịa khày quảng tang. Cá 54 chua hươn dân, phaư cọ pọm khặn khang sặt nhại đin đon khòng hươn chảu vạy dệt tang cắp mong cong khày quảng tang chi pày ma ngai, kinh tế chi nhương mả khày.

          Lung Nguyễn Xuân Tôn cánh lung Đỗ Văn Hải, côn dân nẳng tổ dân phố 12 tô:

          ( Băng): “Té xểm tang nọi té chạu, khày quảng nho cấp xương nị ta va xiệt nọi nưng chảu cọ xương pi nọng cọ muôn chàư chôm choi.”

          Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái dan nị đang chấp năm kế hoạch khày quảng, sảng panh 13 xểm tang nẳng pưng tổ dân phố, cắp tênh mết luông hy cài 4 cày số. Lung Lê Viết Đại, Chủ tịch Uỷ ban dân mương thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên hảu hụ:

          ( Băng):“ Cắp luông pông chàư chôm choi khong lài côn hư xum khỏi tin chưa kế hoạch dệt tang pi 2021 khòng thị trấn chi chấp năm, dệt mộm lẹo cánh cựt đảy toi luông pun tánh ók.”

          Báu xuấn to nẳng thị trấn Yên Thế, há phong sặt nhại đin đon dệt tang cọ khày quảng nẳng chu xã cuông huyện Lục Yên.

          Chua hươn đảng viên Mai Văn Tiệp dú thôn Bản Lạn, xã Trúc Lâu ngay lằng chơ đảy xã tống páo ma tang vịa khày quảng tang bê tông té tang luông 70 khảu bản, cắp luông quảng té 3 thứa họt 5 thứa cọ báu chau săng, pưng thành viên cuông chua hươn cọ pọm lài chua hươn ứn cuông bản khặn khang tắt xìa pưng co mạy nháư mi luông quảng họt 80 phân nẳng him tang vạy bết hảu tang xư, xong ma sặt nhại hạng họi thứa môn đin xuân vạy xểm tang đảy lông dệt văn.

          ( Băng): “ Pưng đảng viên đảy pa tuôn uôn cón dệt ven xanh, chấp năm đi vạy dân mương, po me pi nọng chấp năm toi; khày quảng tang vạy nhẳn pao tiêng an.”

          Pưng pi chăm nị, há phong sặt nhại đin đon dệt tang nẳng huyện Lục Yên cọ đảy côn dân té phổng cuông, lắc cày họt thị trấn pọm xôm chàư chôm choi, pưa mỏi côn pọm hụ khay quảng tang chi ngai hảu vịa pày ma cánh cạ khài chương hang chảu dệt ók. Lung Đỗ Xuân Tiến, Bí thư đảng uỷ xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên hảu hụ:

          ( Băng): Vạy chướng chưa đảy côn dân pọm xôm chàư  pọm cắp đảng uỷ, chính quyên địa phương khày quảng tang, hư cốc khọe đối cắp cấp uỷ đảy mi luông pun chảnh thí, lằng nặn lỏ chấp năm họt chi bộ cánh chi bộ họp chấp năm họt dân mương cánh lả xút lỏ họp pưng chu chua hươn dân pọm xôm chaư tặp xìa pưng công trình, báu cọ tắt xia co mạy, co mák vạy khày quảng tang...  

          Biên mai cuông chi áo họt 2 pi cài ma, huyện Lục Yên cọ dệt tang bê tông đảy chi áo họt 100 cày số tang pày ma phổng bản na, cuông nặn, riêng tang pày ma đom xã cánh pày ma pưng bản báu mết ngơn phụi păng vạy khày quảng tang./.

 

                                                                   Trịnh Xuân - Hạnh dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan